zondag 15 september 2013

Grote genade

1 Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. 2 Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. 3 En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, 4 volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. 5 Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. 6 Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. 7 Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. 8 Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

Ik kan er maar niet over uit hoe groot Gods liefde is geweest voor ons. Want hoe kun je ooit zo'n grote liefde voor een stel zondaren hebben dat je je eigen Zoon laat sterven aan een houten kruis? Ik heb op dit moment (gelukkig) nog geen kind, maar ik weet nu al dat de gemiddelde ouder zijn zoon of dochter niet zomaar op zou geven. Laat staan voor mensen die continue verkeerde dingen doen. Kijk maar naar vers 7, 'er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven'. En dat is ook zo! Want hoeveel goede daden iemand ook doet, al ben je heiliger dan Moeder Theresa, er is niet zomaar iemand die zich voor jou aan een kruis laat nagelen.

De genade van God is zo onbegrijpbaar. Ik kan niet geloven dat er Iemand is die zoveel van je houdt dat Hij Zijn eigen Zoon gegeven heeft. Genade is zoiets moois en groots.

En dan denk ik dat je alleen maar ontzettend dankbaar mag zijn, dat er dus wel Iemand is met zo'n grote liefde voor ons zondige mensen, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft. Hij heeft Zijn Zoon aan een kruis laten spijkeren, zodat wij mogen leven in de prachtige eeuwigheid. We mogen God als het aan mij ligt iedere dag danken voor wat Hij heeft gedaan toen hij Jezus Christus voor ons aan het kruis heeft laten sterven. Wat een genade, wat een liefde, wat een goedheid!

woensdag 11 september 2013

Sentimenteel gedoe

Vroeger, toen ik nog op de middelbare school zat en nog van Belgenmuziek hield luisterde ik hiernaar. Sentimentele shizzle, jeweetzelluf. Pak de tissues maar bij de hand en denk even aan de tijd dat je nog in de 2e van de middelbare school zat.

zaterdag 7 september 2013

Welkom in een wereld..

Welkom in een wereld waar kinderen niet meer met speelgoed spelen, maar met een telefoon
Welkom in een wereld waarin je niet meer weet hoe oud een kind is
Welkom in een wereld vol spot en hoon
Welkom in een wereld ver weg van Zijn troon

Welkom in een wereld waarin mensen elkaar uitjouwen
Welkom in een wereld met een gesprek aan waardering en respect
Welkom in een wereld waarin 8-jarigen met tablets rondsjouwen
Welkom in een wereld waarin je om het meest geringste wordt afgebekt

Welkom in een wereld met zoveel gemis
Welkom in een wereld met vedriet en pijn
Welkom in een wereld waar het zo anders had kunnen zijn
Welkom in een wereld die maar tijdelijk is